Aïllaments

Els aïllaments són una peça clau per a garantir l’eficiència energètica i acústica de qualsevol construcció o casa.

S’utilitzen principalment a cobertes i murs exteriors, tot i que també poden col·locar-se als tabics i als forjats interiors per tal d’augmentar el confort tèrmic i acústic de les diferents estances.

A Fustes Graus hem fet una important aposta per la sostenibilitat i oferim un ampli ventall d’aïllaments tèrmics i acústics d’origen natural i totalment renovables que, a més de tenir excel·lents propietats funcionals, compleixen amb tots els requisits del codi tècnic de l’edificació.

 

Aïllaments ecològics

 Fibra de fusta

f-fusta
Els aïllaments de fibra de fusta Steico es subministren en forma de panells flexibles de densitat mitjana amb uns avantatges notables:

  • Material innovador, sostenible i contribueix a millorar el balanç energètic de l’habitatge.
  • Aïllant natural.
  • Permet la difusió del vapor d’aigua i transpira.
  • Fàcil d’utilitzar, no provoca reaccions cutànies i perdura en el temps.
  • Escassa conductivitat tèrmica i una important capacitat tèrmica màssica permet un excel·lent aïllament tèrmic i acústic.

 Llana d’ovella

La llana d’ovella és una fibra natural y renovable provinent de l’esquilada regular dels animals.

Els productes fabricats amb aquesta fibra tenen una conductivitat tèrmica molt baixa i son ideals per a usos constructius com l’aïllament de parets i cobertes.

Els aïllaments de llana d’ovella estan disponibles en forma de mantells i plaques termofixades així com en fibres soltes amb diferents densitats, gruixos i capacitats d’aïllament. Independentment del seu format, els aïllaments de llana permeten abrigar qualsevol construcció d’obra nova o en rehabilitació mitjançant la seva col·locació manual o automatitzada.

 
Cotó reciclat

Els aïllaments de cotó reciclat es fabriquen a partir de restes i retalls textils provinents de la confecció i convenientment defibrats. A la fibra provinent d’aquest procés se l’anomena multifibra degut a la gran diversitat de textures i colors dels retalls utilitzats.

El producte obtingut a partir d’aquesta multifibra té una molt baixa conductivitat tèrmica i un aspecte multicolor molt característic.

Es subministra en forma de mantells i plaques i també com a fibres soltes. Aquesta varietat de formats el fa ideal per a la seva utilització en qualsevol edifici, ja sigui nou o en rehabilitació.

Es pot col·locar manualment o amb l’ajuda de màquines dossificadores.

 

 
Cel·lulosa reciclada

La cel·lulosa reciclada és un aïllant tèrmic i acústic amb interessants propietats antiincendis que s’obté a partir de paper diari i mitjançant un procediment de baix consum tèrmic.

Els aïllaments de cel·lulosa reciclada s’utilitzen principalment en el tancament de cobertes, forjats i tancaments verticals. La seva aplicació es realitza mitjançant màquines que emboteixen el producte als espais estructurals buits.

A més, els aïllaments de cel·lulosa tenen qualitats higroscòpiques, són resistents a la descomposició, estan protegits contra paràsits, son insolubles a la majoria de dissolvents ordinaris i tenen una gran resistència mecànica.

Aïllaments convencionals

 
Poliestirè extrudit

És un material amb una excel·lent conductivitat tèrmica, gran resistència a la compressió i a la fluència (deformació per compressió a llarg termini) que aïlla tèrmicament i impermeabilitza.

Al ser un material de cel·la tancada, l’absorció d’aigua és menyspreable i presenta una alta resistència a la difusió del vapor (factor μ) fet que el fan molt resistent als cicles de gel-desgel i a l’envelliment. Disposa de classificació M1 de reacció al foc i no té HCFC. A més, és ràpid de col·locar i fàcilment reparable.

 

 
Llana de roca

És un material amb un excel·lent funcionament acústic. Gràcies a la seva estructura aconsegueix conciliar massa volúmica i absorció acústica.

La llana de roca també té molt bones característiques tèrmiques amb temperatures d’utilització entre els -200ºC i els +800ºC fet que la fa virtualment incombustible. Per aquest motiu, la inclusió de llana de roca permet evitar la formació i transmissió del foc per l’aïllant protegint les àrees aïllades enfront de l’acció del foc.

La llana de roca té capil·laritat nul·la: no és hidròfila. És a dir que l’aigua no és atreta cap a l’interior de la massa del producte de manera que no reté humitats ni es veu afectada pels cicles de gel-desgel.