Panells sandvitch

Els panells tipus sandvitx representen una interessant alternativa enfront dels sistemes tradicionals de construcció de cobertes, una alternativa que aporta importants avantatges d’ordre tècnic, pràctic i econòmic.

Funcionalitat, estètica, qualitat, durabilitat i seguretat es combinen en un producte avalat per l’àmplia experiència d’utilització en tot Europa, la satisfacció de milers d’usuaris i el compliment de les exigències del nou codi tècnic de l’edificació (CTE).

La gran varietat de models, materials i gruixos permetrà escollir la opció més adequada en cada cas segons les necessitats constructives i d’aïllament requerides pel projecte:

Panells estàndard

Son panells formats per dos taulers de fusta units a un nucli d’escuma rígida de poliestirè extrudit.

Eventualment, un dels panells pot ser de guix, ciment o un altre material ssegons el tipus de coberta a realitzar.

Mesures estàndard:

  • De 250 a 300 x 60mm
  • De 244 a 300 x 55mm

Panells autoportants

Els panells sandvitch autoportants tenen una major resistència gràcies a un calaix perimètric format per cabirols. Per aquest motiu poden utilitzar-se per a cobrir espais més grans.

L’aïllament n’és també un element especialment destacable, ja que incorporen un sistema que s’adapta a les més restrictives exigències del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). Això s’aconsegueix gràcies a la llana de roca reforçada per una barrera de vapor col·locada dins del calaix perimètric.

Estan disponibles en una àmplia gamma d’acabats, tant en fusta com en altres materials.

Així mateix, en la seva cara exterior ofereix la possibilitat d’escollir entre tres solucions diferents, depenent del tipus de cobriment final, la qual cosa permet adaptar-se a cada un d’ells amb el consecutiu estalvi econòmic.

Els panells auto-portants es fabriquen a mida per a cada un dels projectes.

Panells de grans llums

Son aïllaments impermeables, continus, sense ponts tèrmics i absolutament estancs. Com a conseqüència, presentent un excel·lent índex d’aïllament (K = 0,24-0,51)

A més, i degut al seu sistema constructiu, permeten una amplada lliure d’entre 3 i 6,50 m depenent del gruix del producte i dels punts de suport.

És possible construir en direcció de la inclinació de la teulada o del cavallet i, segons l’aplicació, no requereixen de cabirols o corretges.

Els panells de grans llums es fabriquen a mida en les longituds desitjades segons projecte.