Llana_mineral_fustes_graus

Llana mineral de vidre

 

Descripció

 • Aïllament tèrmic i acústic amb llana mineral de vidre.
 • Panell semirígid.
 • Incombustible en la reacció al foc (Euroclasse A1) i no hidròfil.
 • Lligant d’origen vegetal conegut com a ETechnology, un 85% dels seus materials són renovables. Sense fenols ni formaldehids afegits.
 • Ús de fins a un 80% de material reciclat per a la fabricació.
 • Llana mineral respectuosa amb els segells més exigents a Qualitat d’Aire Interior, Eurofins Gold per la seva baixa emissió de COVs.

Avantatges

 • Òptimes prestacions tèrmiques i acústiques.
 • Molt suau al tacte per a l’instal·lador i fàcil d’instal·lar gràcies al lligant d’origen vegetal ETechnology.
 • Ideal per aïllar façanes i cobertes de fusta per l’interior gràcies a les seves propietats hidrorepel·lents.
 • Sistema Gecol-KI amb DIT 535R-22 especialment recomanat per a obra nova.
 • Optimització de càrrega gràcies a l’alt grau de compressió a l’embalatge.
 • Evita la proliferació de fongs i bacteris.
 • Manté les prestacions termoacústiques al llarg de la vida útil de l’edifici.

Camps d’aplicació

 • Obra nova i rehabilitació.
 • Sistema Gecol-KI d’aïllament termoacústic amb contribució a la impermeabilització de façanes amb cambra.
 • Extradossat directe i indirecte de façanes així com divisòries interiors verticals en sistema d’envans secs amb entramat autoportant així com en sistemes de construcció amb fusta.

Dades tècniques

ParàmetreValorUnitatNormativa
Conductivitat tèrmica0,037W/m·KEN 12 667
Tolerància al gruixT4 (-3/+5)mm/%EN 823
Reacció al focEuroclasse A1 – No combustiblekgEN 13501-1
Resistència al flux d’aire>= 5 (AFr)kPa·s/m2EN 29053
Factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua1EN 12086
Absorció d’aigua a curt termini<= 1 (WS)kg/m2EN 12 1609
Absorció d’aigua a llarg termini<= 3 (WL(P))kg/m2EN 12 087

Dimensions

Superfície600×1350mm
Gruix (mm)506075100120150
Resistència tèrmica (m2·K/W)1,351,602,002,703,204,05
 • Aïllament acústic: Peça ceràmica Tcat 150 mm + Llana mineral de 50 mm + totxana de doble forat Tcat S7 80 mm + guix de 10 mm = 60 dBA
Sostenibilitat

Consum d’energia primaria renovable: 4,26 MJ

Consum d’energia primària no renovable: 18,80 MJ

Potència escalfament global: 0,676 kg Co2 eq

Consum d’aigua dolça: 0,0061 m3

 • Càlculs basats en un gruix d’aïllament de 50 mm i prenen com a unitat funcional 1m3 y tenint en compte únicament la fase de fabricació.

PROJECTES

Disseny i producció

Disposem d’oficina tècnica, màquines de control numèric i muntadors especialitzats.

Projectes

MAGATZEM

A l'engròs i al detall

Més de 10.000m² amb stock permanent de tot tipus de fustes i accessoris.

Magatzem

BOTIGA

Amb comoditat i garantia

Mobiliari de fusta, accessoris de jardí, para sols, paviments i molt més!

Botiga

Més informació?

Empleneu aquest formulari
o truqueu-nos al telèfon 973 49 20 61
i us informarem de tot el que us convingui,
sense cap compromís.

Gràcies!