LES COSES CLARES!

Les condicions generals expliquen com funcionen el web de Fustes Graus i els serveis que s’hi ofereixen.

Us recomanem que llegiu aquelles que us afecten i que ens consulteu davant de qualsevol dubte. Posem a la seva disposició l’avís legal, la política de privacitat i política de cookies.

Moltes gràcies!

Contactar

Avís legal

Fustes Graus, S.A., responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Les dades identificatives del responsable del lloc web www.fustesgraus.com són:

  • Fustes Graus, S.A
  • Tel: 97 349 20 61
  • Raval, s/n (25282) Sant Llorenç de Morunys – Lleida
  • CIF:A-25024449

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida. Tom 100. Foli 25. Secció 4a. Full 1.364

L’acceptació de les Condicions Generals de Compra per part del Client és condició prèvia indispensable i obligatòria per a beneficiar-se del servei de la botiga on line.

El Client declara, sota la seva responsabilitat, que ha llegit les Condicions Generals de Compra i les Condicions Generals d’Accés i Ús de la Botiga íntegrament, i que les accepta.

Les presents condicionss generals de compra (d’ara endavant, les “Condicions Generals de Compra”) regulen l’adquisició, a través del lloc web, www.fustesgraus.com per part dels clients deFustes Graus, S.A. dels products oferts a través de la web.
Aquestes Condicions Generals de Compra estan complementadae per les Condicions Generals d’Accés i Ús de la web (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) que el Client ha de consultar a través de: Nota Legal de la web i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les actuals Condicions Generals de Compra.

Les dades identificatives del responsable de la botiga són:

Fustes Graus, S.A
Tel: 97 349 20 61
Raval, s/n (25282) Sant LLorenç de Morunys – Lleida
CIF:A-25024449

Inscrita al Registre Mercantil de Lleida. Tom 100. Foli 25. Secció 4a. Full 1.364

Per fer compres a la botiga serà necessari que el Client es registri o s’hagi registrat com a Usuari de la web i accepti les actuals Condicions Generals de Compra.
L’acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Fustes Graus SA en el moment de l’accés del Client a la botiga. En el cas que no estigués d’acord amb el contingut de les Condicions Generals de Compra, Vostè no haurà de fer compres a la botiga.

Com a Client, Vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals Condicions Generals de Compra al contractar amb Fustes Graus, S.A.. No obstant això, Vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
Fustes Graus, S.A. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga, així com suspendre l’accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

3.1- Registrar-se a la botiga

Si és la primera vegada que accedeix a la botiga i desitja fer compres, el Client haurà necesariament de cumplimentar el formulari de registre al que podrà accedir a través del botó “El meu compte”.
A partir d’aquest moment, esdevindrà client de la botiga. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació del Client vetllar per la seva custodia, bon ús i integritat.
El Client és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, substracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que se’n puguin derivar.
En qualsevol cas el Client podrà accedir a les seves dades, modificar-les a través de l’opció “Veure o modificar dades del meu compte.” i cancel.lar-los a través la opció “Eliminar Compte” que trobarà a www.fustesgraus.com o trucant al telèfon 973 49 20 61en horari de 9 h. a 13 h. y de 16 h. a 18 h. (laborables).
A través d’aquesta opció el Client tambén podrà activar/desactivar la possibilitat de rebre e-mails amb informació sobre la botiga (promocions, aventatges i beneficis pels nostres Clients).

3.2- Assortit de productes i preus

Fustes Graus, S.A. ofereix un ampli i variat assortit de productes perquè des d’un ordenador el Client pugui adquirir productes de Mobiliari de fusta sense necessitat de desplaçar-se.
Fustes Graus, S.A. li garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en qual es faci l’entrega, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici de què, en el moment de l’entrega, aquestes ofertes ja no estiguin vigents.
Fustes Graus, S.A. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Products, així com a suspendre o cancel.lar la seva venta de forma temporal o definitiva.
Impostos: Fustes Graus, S.A.L l’informa que tots els preus que es veuen a la botiga inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.
Legislació: el sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant totes les operacions de venda s’entendran realitzades en el domicili de: Raval, s/n , 25282 – Sant LLorenç de Morunys, (Lleida)

3.3- Preparar les seves comandes i rebre-les

Fustes Graus, S.A. li garanteix l’existència de tots els Productes que s’ofereixen a la botiga, encara que, puntualment, pot no garantir la disponibilitat d’aquest pe tots els Clients i en els volums demanats per aquests en el moment de fer la comanda.

3.4- Forma i data d’entrega

En el moment de l’entrega, el Client haurà de firmar el certificat d’entrega de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.
Fustes Graus, S.A. no assumirà responsabilitat alguna pel retrard en el lliurament o la pèrdua de les comandes quan aquests retards o pèrdues no siguin directament imputables a Fustes Graus, S.A. o en casos de força major en els terminis i condicions previstes en les Condicions Generals de Compra.
Per la recollida de les seves comandes ens haurà d’ensenyar el seu D.N.I., i ens haurà de dir el número queFustes Graus, S.A.li haurà adjudicat a la seva comanda, de manera que Fustes Graus, S.A. pugui identificar que el número correspon amb el del client que va contractar la comanda.

Despeses d’enviament: Els enviaments es faran habitualment a través de Correus o proveïdors nacionals i estrangers, sempre amb la màxima qualitat i seguretat del servei.
La data d’entrega variarà d’entre set i deu dies per a Península i Balears, depenent del model del producte, de la zona geogràfica on s’hagi d’enviar i /o de la gestió per part de correus o de l’empresa contractada prèviament.

Aquests productes és possible comprar-los físicament a Sant Llorenç de Morunys o contactar amb Fustes Graus per a acordar les condicions logístiques i econòmiques per al seu enviament.

Devolucions: Els articles que s’ofereixen a la botiga de fustesgraus.com ofereixen la màxima qualitat i la millor garantia pels nostres clients.
Si quan rebi la seva comanda no queda satisfet, té un plaç màxim de 1 setmana, a comptar des de la data de la recepció de la comanda. Les despeses d’enviament i recollida en cas de devolució aniran a compte del client.
Fustes Graus, S.A. ofereix en els seus productes la mateixa garantia que el fabricant, en el cas de productes defectuosos el client haurà d’enviar el producte a la nostra central.
Fustes Graus, S.A. es compromet a canviar els productes defectuosos, prèvia comprobació que el producte és realment defectuós i el dany no és causa d’un mal ús, manipulació o funcionament per part del client. El producte haurà de retornar-se en el seu embalatge original i el contingut íntegre, a través de ports pagats. En el menor temps possibleFustes Graus, S.A.li substituirà el producte a ports debuts.

Tots aquests drets podran ésser exercits, sense prejudici de lo establert a la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

3.5- Formes de Pagament

A través de transferència bancària.

Fustes Graus, S.A. garanteix al Client la total seguretat en les seves transaccions.
Li comuniquem que la informació de les seves comandes serà guardada, per fer seguiment de les seves comandes.

3.6- Confidencialitat i seguretat

Fustes Graus, S.A. manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus Clients, comprometent-se a la protecció de les dades personals dels Clients de la botiga on line. La protecció de les dades s’exten a tot el que fa referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través de la web.
En aquest sentit, Fustes Graus, S.A. li garanteix, en els terminis establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el que s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades té les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de terceres persones no autoritzades.

Fustes Graus, S.A. li enviarà, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus terminis, via telemàtica a través de correu electrònic

S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:
– qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable,
– les errades en l’accés a les diverses pàgines Web,
– les errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
– els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afecten la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni aFustes Graus, S.A.ni a l’usuari,
– les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal,
– els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés al supermercat per part d’aquests tercers,
– incendis,
– inundacions o terretrèmols,
– vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per Fustes Graus, S.A.,
– la l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica ,
– accidents,
– conflictes bèlics,
– embargaments comercials o de qualsevol tipus,
– bloqueig,
– disturbis, o
– qualsevol disposició governamental.

Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el Client, com Fustes Graus, S.A., amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Lleida.

Política de cookies

En compliment de les obligacions previstes a l’apartat segon de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, després de la modificació pel Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), Fustes Graus, SA us comunica que utilitza GALETES o COOKIES en la forma que es detalla a continuació.

Les pàgines web de Fustes Graus, SA utilitzen cookies, tant pròpies com de tercers de:

a) sessió, per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a aquestes pàgines i

b) persistents, per recordar opcions de navegació de lusuari.

La finalitat d’aquestes galetes són:

i) tècniques, que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o plataforma i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir-hi a parts daccés restringit, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials;

ii) de personalització, que permeten recordar l’idioma, principalment; i

iii) d’anàlisi, que permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament ANÒNIM dels usuaris (la informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris amb el introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei).

Tipus de cookies que utilitzem

Galetes de xarxes socials

Fustes Graus, S.A. incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els titulars de les xarxes socials esmentades disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’Usuari ha de referir-s’hi per informar-se sobre aquestes galetes i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en què es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

Cookies de Google
Aquelles procedents de cercadors com Google. Google Analytics també utilitza cookies, que són fitxers de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar l’espai web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de l’espai web (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació, per compte nostre, amb el propòsit de seguir la pista del vostre ús de l’espai web, recopilant informes de l’activitat de l’espai web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat de l’espai web i l’ús d’Internet, la informació dels quals i descripció podrà obtenir mitjançant el següent enllaç https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Com controlar les galetes

Pots controlar i/o eliminar les cookies segons vulguis. Per a més detalls, consulteu aboutcookies.org. Pots eliminar totes les galetes ja instal·lades al teu ordinador i configurar la majoria dels navegadors perquè evitin que s’instal·lin. No obstant això, si ho feu, és possible que hàgiu d’ajustar manualment algunes preferències cada vegada que visiteu un lloc i que algunes funcionalitats i serveis no funcionin.

En cas que vulgueu restringir o bloquejar les cookies, podreu fer-ho mitjançant l’accés a la configuració del navegador que utilitzeu, modificant-les des del propi equip. Els diferents navegadors faciliten les següents opcions de configuració respecte a les cookies:

Així mateix, l’usuari ha de conèixer que la deshabilitació o la restricció de l’ús de cookies pot afectar la navegació i l’accés als diferents continguts de l’espai web, així com l’habilitació d’algunes funcionalitats.

Canvis a la nostra política de cookies
Ens reservem el dret d’actualitzar aquesta política de galetes en qualsevol moment. Qualsevol canvi que fem en el futur es publicarà en aquesta pàgina i, quan pertoqui, se’t notificarà per correu electrònic.

Contacte

Si tens alguna pregunta o inquietud sobre aquesta política de cookies, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a través de info@fustesgraus.com

Política de privacitat

Fustes Graus, S.A. manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients, comprometent-se a la protecció de les dades personals dels clients de la botiga en línia. La protecció de les dades s’estén a tot allò que fa referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del web.

En aquest sentit, Fustes Graus, S.A. us garanteix, en els terminis establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les vostres dades personals, així com que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades tenen les mesures de seguretat necessàries per evitar laccés a aquestes dades per part de terceres persones no autoritzades.

Fustes Graus es compromet a protegir i respectar la teva privadesa. Aquesta política estableix com processem, protegim i utilitzem la informació que ens proporciones quan visites el nostre lloc web o utilitzes els nostres serveis.

1. Informació que recopilem

Podem recopilar i processar la informació següent sobre tu:

  • Informació que ens proporciones: Això inclou informació que proporciones en completar formularis al nostre lloc web o en comunicar-te amb nosaltres per telèfon, correu electrònic o altres mitjans. Això pot incloure el vostre nom, adreça de correu electrònic, adreça postal i número de telèfon.
  • Informació sobre la teva visita al nostre lloc web: Podem recopilar informació sobre la teva visita, incloent-hi els recursos als quals accedeixes, la durada de la teva visita i els termes de cerca utilitzats.
  • Informació sobre dispositius: També podem recopilar informació sobre el dispositiu que utilitzes per accedir al nostre lloc web, incloent-hi l’adreça IP, tipus de dispositiu, sistema operatiu i navegador web.

2. Ús de la informació

Utilitzem la informació que recopilem sobre tu per a les següents finalitats:

Per proporcionar-te informació, productes o serveis que ens demanis.
Per administrar i millorar el nostre lloc web i serveis.
Per personalitzar la teva experiència al nostre lloc web.
Per comunicar-nos amb tu sobre canvis als nostres serveis o polítiques.
Per complir qualsevol obligació legal o regulatòria.
3. Divulgació de la informació

No vendrem, llogarem ni divulgarem la teva informació personal a tercers, excepte en les circumstàncies següents:

  • Quan sigui necessari per complir qualsevol obligació legal o regulatòria.
  • Quan sigui necessari per protegir els drets, la propietat o la seguretat de Fustes Graus, els nostres clients o altres.
  • Quan haguem obtingut el teu consentiment per fer-ho.

4. Seguretat de la informació

Prenem mesures tècniques i organitzatives raonables per protegir la teva informació personal contra la pèrdua, ús indegut o accés no autoritzat. Tot i això, has de tenir en compte que la transmissió d’informació a través d’internet no és completament segura i no podem garantir la seguretat de les dades transmeses al nostre lloc web.

5. Els teus drets

Tens certs drets en relació amb la teva informació personal, incloent-hi el dret a accedir, corregir, eliminar o restringir el processament de la teva informació. Si voleu exercir algun d’aquests drets, contacteu amb nosaltres utilitzant els detalls proporcionats al final d’aquesta política.

6. Canvis en la nostra política de privadesa

Ens reservem el dret d’actualitzar aquesta política de privadesa en qualsevol moment. Qualsevol canvi que fem en el futur es publicarà en aquesta pàgina i, quan pertoqui, se’t notificarà per correu electrònic.

7. Contacte

Si tens alguna pregunta o inquietud sobre aquesta política de privadesa o sobre com tractem la teva informació personal, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a través de info@fustesgraus.com .