Pals per a arbres fruiters

Els pals agrícoles o pals per a arbres fruiters son semblants als pals rodons convencionals, però més resistents.

S’utilitzen en agricultura com a puntals o tutors de plantacions de fruiters i per a suportar les malles contra la calamarsa.

El tractament es realitza en autoclau mitjançant sistema buit-pressió i amb sals hidrosolubles registrades per la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i Consum.

Més informació