Preguntes freqüents

bm-casa-5

Totes les cases que construïm, té consideració de bé immoble, sempre que es construeixin en un solar urbà i es realitzin els projectes bàsics i d’execució. I es concedeixi la pertinent llicència d’obres municipal. Per tant són habitatges com una altra qualsevol, amb totes les garanties que marca la llei.

Si, tot habitatge porta obligatòriament un projecte, ja que, així ho marca la normativa del C.T.I. Si no és així, entraríem clarament en una il·legalitat i podria ser punible de delicte.

Això va a dependre de la grandària de l’habitatge i el sistema constructiu utilitzat, però de mitjana es pot considerar que es triga uns 4-6 mesos per a una casa d’uns 150 m2 (molt per sota de la construcció tradicional), amb el consegüent estalvi que això suposa en mà d’obra i pagar menys interessos de la quota de la hipoteca.

SÍ. Tot habitatge ha de complir amb la normativa exigida pel Nou Codi Tècnic de l’Edificació (C.T.I.), a més ha d’anar acompanyat d’un projecte realitzat per un arquitecte i que estigui visat pel corresponent Col·legi d’Arquitectes. Les nostres cases són ancorades a una fonamentació (hi ha diferents possibilitats) igual a un habitatge tradicional, la qual cosa a més elimina la possibilitat de moure-les posteriorment. Per aquesta raó es consideren béns IMMOBLES. A més, disposen de plànols d’arquitecte i direcció facultativa, així com permís d’obres municipals, estudi geotécnico i topogràfic del terreny i cèdula d’habitabilitat, complint tots els requisits legals i constructius. Per tot això, poden inscriure’s com a habitatges en el registre de la propietat en poder-se efectuar la declaració d’obra nova com les tradicionals.

El manteniment d’una casa amb façana de fusta és molt relatiu, ja que va a dependre del protector que s’apliqui, en el nostre cas utilitzem bàsicament dos productes: lasures a porus obert, que no creen pel·lícula externa i deixen respirar la fusta, i esmalts amb base aigualeix. En el cas dels lasures, el temps necessari per haver de tornar a pintar, va a dependre de la zona en la qual es trobi la casa i de les hores del dia que li toqui el sol, però de mitjana es pot considerar que cada 3 anys seria aconsellable netejar la fusta i aplicar una altra vegada aquest producte. En el cas de l’esmalti base aigualeix la durada mitjana és d’uns 10 anys, l’aplicació és més senzilla, té una gamma de colors més extensa però tapa més la veta natural de la fusta. La fusta a l’interior no necessita manteniment.

Cada comunitat autònoma i ajuntament posseeix una normativa diferent sobre aquest tema. Si construeix en aquest tipus de parcel·la, sempre sota la seva responsabilitat i tenint l’autorització de l’ajuntament corresponent. Pel que fa al préstec en ser un BÉ MOBLE (Com un cotxe, una moto, etc), no es concedeixen préstecs hipotecaris. L’alternativa és un Préstec Personal.

El comportament d’un habitatge d’estructura de fusta davant un incendi és millor que altres construccions amb un altre tipus de materials. El ferro a partir dels 450º sofreix deformacions , l’estructura es col·lapsa i s’enfonsa (com va ocórrer en l’atemptat de les Torres Bessones que era d’estructura d’acer). Per la seva banda, la construcció en formigó pot arribar a ser inhabitable depenent de l’abast del foc i, encara que l’estructura segueixi en peus, en moltes ocasions no queda més remei que derrocar-la. Una casa d’estructura de fusta es protegeix gràcies al conjunt de capes que configuren el mur i que augmenten la seva resistència i estabilitat davant el foc. Els materials que s’utilitzen com a revestiment i aïllament poden contribuir a retardar l’acció del foc també. En tot cas, és més senzill reparar els danys ocasionats en un habitatge de fusta que en una tradicional, ja que moltes vegades bastaria amb canviar la tablilla interior (cal tenir en compte que la majoria dels incendis s’originen a l’interior per descuits, com que cremi una cortina, un sofà, un encreuament elèctric, etc. Cap tipus de construcció és ignífuga; totes cremen davant el foc.

La solidesa d’una casa d’estructura de fusta li dóna una vida útil molt duradora. Podrà ser habitada per diverses generacions, que gaudiran de tots els avantatges de viure en fusta i amb uns baixos costos de manteniment.

Com es comporten les cases de fusta davant l’atac de fongs, tèrmits o altres insectes?
Algunes espècies de fusta, entre elles les utilitzades en construcció, presenten un major grau de durabilitat que la resta. Però com a mesura de precaució, tota fusta destinada a la construcció és prèviament tractada amb preparats antihumedad, fungicida i contra xilófagos. A més, les nostres fustes tenen un grau d’humitat d’un 14 a un 16 %. La fusta per sota del 19% d’humitat aquest pràcticament immune als atacs d’insectes xilófagos (corc, tèrmit, etc.) i fongs.

Els acabats exteriors poden ser d’obra vista, de pedra, estuc de calç, werzalit, canexel, etc, i naturalment de fusta. També de combinacions entre ells.

El mateix. El client pot triar entre pladur, fusta, ceràmica, parquet, etc.

La nostra experiència és que no construïm un habitatge unifamiliar igual, perquè vostès, els clients, volen personalitzar al màxim una de les seves majors inversions en aquesta vida, i nosaltres els facilitem al màxim aquest desig.

Com qualsevol tipus de construcció, les cases de fusta per Llei:

  • Garantia de 10 anys en l’estructura.
  • Garantia de 3 anys en les instal·lacions.
  • Garantia d’1 any en els acabats.

El nou C.T.I. obliga a usar una energia renovable per a la producció de A.C.S. (aigua calenta sanitària). Podem utilitzar l’energia solar (plaques o termosifón) però també podem complir la normativa utilitzant aerotermia, geotermia o calderes de policombustible (biomassa).

El més adequat és que ho faci una empresa especialitzada durant el procés de construcció. El preu de cadascuna d’aquestes opcions pot variar bastant, depenent de les prestacions i qualitats. Les nostres cases d’estructura de fusta estan molt bé aïllades i, per tant, les necessitats energètiques (calor o fred) són mínimes. Podem assessorar en la millor opció per a cada cas concret.