Bigues de fusta

Les bigues són un element clau de la construcció en fusta. En fabriquem de diferents materials i tipologies, que aporten resistència i estabilitat, poden utilitzar-se en exteriors, son lleugeres i econòmiques i d’una gran qualitat.

Amb llargades que poden superar els 10 metres, son ideals per a cobertes, altells, pèrgoles, voladius o forjats, entre molts d’altres.

Espècies

Avet

 • Picea abies
 • Densitat : 420 Kg/m3
 • Color: Blanc groguenc

Pi

 • Pinus sylvestris
 • Densitat: 520 Kg/m3
 • Color: Del groc pàl·lid al vermellós.

Castanyer

 • Castanea sativa
 • Densitat: 590 Kg/m3
 • Color: Del groc a marró salmonat.

Roure pènol

 • Querus robur
 • Densitat: 710 Kg/m3
 • Color : Del marró groguenc al marró.

Freixe

 • Fraxinus exelcior
 • Color: Groguenc, blanc rosat.

Iroc

 • Clorophora excelsa
 • Densitat: 650 Kg/m3
 • Color: marró groguenc.

 

Tipus de bigues

Massís-empalmat

Fusta serrada massissa i empalmada longitudinalment a testa amb unions Finger Joint de gran resistència.

Duo i Trio

Les bigues DUO / TRIO són un producte de fusta d’alta tecnologia amb propietats superiors tècniques i ecològiques per a tots els sectors de la construcció amb fusta.

Per a això s’encolen dues o tres làmines que estan unides longitudinalment amb dents encunyats, encolats entre si pel costat pla.

A causa de la unió encolada entre les làmines, les bigues DUO / TRIO tenen unes millors propietats tècniques que la fusta massissa

Laminades i contralaminades

Làmines individuals (40 mm) són encolades en capes mitjançant, com a mínim, tres taulers encolats per la banda ample, paral·lel a la fibra.

Per a això utilitzem fusta que s’asseca artificialment i es raspalla.

Les làmines s’uneixen longitudinalment amb unió de dents encunyats, encolats seguidament entre sí a l’alçada desitjada.

Gràcies a la unió rígida entre les diferents làmines de fusta s’obtenen peces modulars que tenen unes propietats tècniques i estàtiques essencialment millors que la fusta massissa.

Laminades encadellades

Molt apropiades per a la construcció de cases, a forjats ja que tenen una gran capacitat de càrrega.