Fusta per a exteriors

A Fustes Graus som especialistes en projectes de fusta per a exterior en múltiples usos i funcions: entarimats, separació d’espais, tancats, cobriments,…

Treballem amb diferents espècies de fusta per a exterior: fustes tropicals d’alta resistència, pi coperitzat,…

També us oferim tot tipus de seccions de fusta tractada per a tarimes exteriors, pals tornejats i travesses ecològiques. Tot amb els tractaments que requerits segons la seva ubicació i funció.

 

Pal tornejat

Pals de fusta tornejada i tractada en autoclau

Més informació

Pal per fruiters

Pals agrícoles: puntals, tutors i suports

Més informació

Travesses eco

Travesses de fusta de pi tractades en autoclau i tenyides

Més informació

Tarima

Tarimes de gran rendiment per a exterior

Més informació