Tipus d’acabats interiors

bm-coberta-8

Els tipus d’acabats de cobertes de fusta són uns elements arquitectònics altament eficients i funcionals que, a més, tenen un elevat component decoratiu.

Aquestes virtuts es poden potenciar escollint els acabats interiors més adequats:

 

Vist

Es l’acabat típic de les cobertes de fusta en cases rústiques de muntanya, fusta envernissada i vista. Es pot tintar en diferents colors resultant un acabat molt decoratiu que aporta calidesa i caràcter a qualsevol estança.

Aquest acabat també és habitual en d’altres edificacions com son equipaments esportius o naus destinades a l’emmagatzematge. En aquests casos l’acabat en fusta és una alternativa econòmica i funcional.

 

Plaques de guix

Les plaques de guix es fixen a la bigueria de la coberta proporcionant un acabat totalment llis que es finalitza amb l’aplicació d’un acabat de pintura. D’aquesta manera, l’aspecte final de l’interior de la coberta és exactament el mateix que en una construcció tradicional de formigó.

Aquest acabat s’utilitza sovint en la construcció de cases de fusta d’estil contemporani.

Un avantatge afegit d’aquest acabat és que simplifica la instal·lació de lluminaries i el pas d’instal·lacions per la coberta.

 

Contraxapat

Els acabats amb contraxapat originen sostres llisos que, segons el material emprat, es poden pintar envernissar.

A més, i segons el tipus de material emprat en el contraxapat, aquest pot afegir qualitats tècniques a la coberta.