Kit de muntatge, fusta pi massissa, tractada amb autoclau verd.

60 x 60 x 60 cm.